معنی کلمه سریران بزو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سریران بزو. [ س َ ب ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان بخش حومه ٔ شهرستان بجنورد. دارای 142 تن سکنه و آب آن از رودخانه ، چشمه و محصول آن غلات ، بنشن ، میوه و شغل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).