معنی کلمه لیکتاس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیکتاس . [ ک ُ ] (اِخ ) نام مستعار کسی که مأموریت داشته از جانب مارک آنتوان قیصر روم نزد کانیشکا پادشاه قسمتی از هند برود، باب روابط دوستانه با وی بگشاید. و پروپرس شاعر ازوی نام برده است . (احوال و اشعار رودکی ج 1 ص 159).