معنی کلمه رقاعی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رقاعی . [ رِ ] (ص نسبی ) نسبت به رقاع ، خط رقاع . (ناظم الاطباء). رجوع به رقاع شود.

منسوب است به رقاع که بطنی است از جشم .

منسوب است به رقاع که انتساب اجدادی است . (از انساب سمعانی ).