معنی کلمه شکردخت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شکردخت . [ ش َ ک َ دُ ] (اِ مرکب ) دختر خوشروی و شیرین . (ناظم الاطباء). از عالم شیرین پسر. (آنندراج ).