معنی کلمه لیفرجان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیفرجان . [ ف َ ] (اِخ ) دهی از دهستان بخش قیروکارزین شهرستان فیروزآباد، واقع در ده هزارگزی خاور قیر و ساحل باختری رودخانه ٔ قره آغاج . جلگه ، گرمسیر و مالاریائی . دارای 395 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ قره آغاج . محصول آن غلات و برنج . شغل اهالی زراعت و باغبانی و راه آنجا مالرو است . این ده را نفرقون نیز گویند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).