معنی کلمه گوره دار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوره دار. [ گ َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آلوت بخش بانه ٔشهرستان سقز واقع در 24000 گزی باختر بانه و 8000 گزی مرز ایران و عراق . کوهستانی و سردسیر و دارای 55 تن سکنه است . آب آن از چشمه و رودخانه ٔ گوره دار است .محصولات جنگلی و مختصر غلات دارد. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).