معنی کلمه دزغاله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دزغاله . [دِ ل َ ] (اِ) قلعه و شهرپناه و برج . (آنندراج ). برج و حصار و دیوار دور شهر و جان پناه . (ناظم الاطباء).