معنی کلمه قصریک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصریک . [ ق َ ] (اِخ ) دهی از دهستان چهریق بخش سلماس شهرستان خوی واقع در 18500 گزی جنوب باختری سلماس و 2500 گزی جنوب راه ارابه رو چهریق به سلماس . موقع جغرافیایی آن دره ٔ معتدل است . سکنه ٔ آن 70 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).