معنی کلمه ابوالحسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) محمدبن حمران الدفلی العجلی . رجوع به محمد... شود.