معنی کلمه دزدبن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دزدبن . [ دُ ب ُ ] (اِخ ) نام محلی است در 47هزارگزی چالوس به تهران که یک دستگاه ساختمان سلطنتی در آنجا بناشده و فعلاً مهمانخانه است . سکنه ٔ دائم همان کارگران مهمانخانه هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).