معنی کلمه حسبشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسبشه . [ ح َ ب َ ش َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهریق بخش سلماس شهرستان خوی در 22 هزارگزی جنوب باختری سلماس دره . سردسیر سالم است و 46 تن سکنه ٔ سنی کُردزبان دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).