معنی کلمه قصران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصران . [ ق َ ] (اِخ ) شهری است در سیرجان کرمان ، و آن را قصرین مینامیدند. (معجم البلدان ).