معنی کلمه رفیع کرمانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رفیع کرمانی . [ رَع ِ ک ِ ] (اِخ ) یا رفیعالدین کرمانی . رجوع به رفیعالدین (کرمانی ...) شود.