معنی کلمه گورشگانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گورشگانه . [ ش ِ ن َ / ن ِ ] (نف مرکب ) نباش . (شعوری ج 2 ص 327). تصحیف گورشکاونه . رجوع به گورشکاونه شود.