معنی کلمه قصر میان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصر میان . [ ق َ ] (اِخ ) دهی از دهستان نهرود بخش راین شهرستان بم واقع در 29000 گزی خاوری راین و 12000 گزی باختر شوسه ٔ بم به کرمان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مالاریایی است . سکنه ٔ آن 50 تن است . آب آن از رودخانه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).