معنی کلمه ترذک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ترذک . [ ت َ ذَ ] (اِ) تردک . کرم گندم خوار. (ناظم الاطباء). رجوع به تردک شود.