معنی کلمه ژاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژاک . (اِخ ) شارل امیل . نقاش و گراورساز فرانسوی ، متولد و متوفی به پاریس (1813 - 1894 م .). وی را بهترین نقاشی های آب ورنگی هست و موضوع آنها غالباً زندگانی روستائی است .