معنی کلمه شکاوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شکاوی . [ ش َ وا ] (ع اِ) ج ِ شَکوی ̍. (یادداشت مؤلف ). رجوع به شکوی شود.