معنی کلمه زیتونی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیتونی . [ زَنی ی ] (ع ص نسبی ) آنچه به رنگ زیتون باشد. (از اقرب الموارد). منسوب به زیتون . به شکل و رنگ زیتون . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

قسمی مروارید شبیه به زیتون در شکل . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : و ربما شبه [ اللؤلؤ ] بالزیتونة، فقیل زیتونی . (الجماهر فی معرفة الجواهر بیرونی ، یادداشت ایضاً).

آلوده به زیت . (ناظم الاطباء).