معنی کلمه سرن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرن . [ س َ رَ ] (ع اِ) دگل . دوگل . (دزی ج 1 ص 650).