معنی کلمه زیتونة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیتونة. [ زَ ن َ ] (ع اِ) (عید...) مرحوم دهخدا این کلمه را معادل «یکشنبه ٔ رامو» دانسته و دیگر توضیحی درین باره نداده است . یکشنبه ٔ رامو، یکشنبه ٔ آخر «کارِم » است و کارِم ایام پرهیز کاتولیک ها از روز چهارشنبه ٔ پیش از عید احیای مسیح است تا روز پاک . (از لاروس ). دزی در ذیل قوامیس عرب «عیدالزیتون » را «پاک فلوری » معنی کرده و این کلمه معادل است با «یکشنبه ٔ رامو». رجوع به دزی ج 1 ص 617 شود.