معنی کلمه خروشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خروشی . [ خ ُ ] (اِخ ) حسن بیک . یکی از شعرای متأخر تبریز است و این بیت از اوست : پیر مغان اگر قدحت پر نمیدهد بستان و دم مزن که تهی از اشاره نیست . (از قاموس الاعلام ترکی ج 3).