معنی کلمه دریکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دریکان . [ دِ ] (اِ) دریگان . رجوع به دریگان شود.