معنی کلمه لیرگشتاست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیرگشتاست . [ گ ُ ] (اِخ ) دهی از بخش دهدز شهرستان اهواز واقع در 12000گزی شمال باختری دهدز، کنار راه مالرو خواجه زنگ به ده کهنه . کوهستانی ومعتدل . دارای 135 تن سکنه . آب آن از چشمه و قنات . محصول آنجا غلات و صیفی . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).