معنی کلمه لیرک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیرک . [ رُ ] (اِخ ) دهی از دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 70000گزی جنوب الیگودرز، کنار راه مالرو دره شگفت به ایلرد. کوهستانی و سردسیر. دارای 301 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات ، لبنیات و پنبه . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).