معنی کلمه گورچان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گورچان . (اِخ ) دهی است از دهستان وفس عاشقلو از بخش رزن شهرستان همدان واقع در 105000 گزی جنوب خاوری قصبه ٔ رزن و 20000گزی شمال خاوری کمیجان مرکز بخش بزچلو اراک . کوهستانی و سردسیر و دارای 628 تن سکنه است . آب آن از رودخانه ٔ خنجین تأمین میشود. محصول آن غلات و صیفی و انگور و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالی بافی و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).