معنی کلمه ژناتان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژناتان . [ ژُ ] (اِ) نبز، یعنی لقب استهزائی که به مردم اتازونی داده اند. سام . رجوع به سام شود.