معنی کلمه خروسون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خروسون . [ خ ِ ] (معرب ، اِ) ضبطی است از خروصون و خرصون . در رومی بمعنای طلا است . (از الجماهر بیرونی ص 232).