معنی کلمه گورتین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گورتین . [ گُرْ ] (اِخ ) پایتخت کرت (یا اقریطش )[ جزیره ای در مدیترانه ٔ ] باستان که در پای کوه ایدا واقع شده است . در سال 1884 م . متنی به نام قوانین گورتین در این سرزمین به دست آمد که از نظر تاریخ قوانین یونان باارزش است .