معنی کلمه ذراع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذراع . [ ذَرْ را ] (اِخ ) اسماعیل بن صدیق . (محدث است ).