معنی کلمه قصدیرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصدیرة. [ ق َ رَ ] (ع اِ) قطعه ای از قصدیر. (اقرب الموارد). رجوع به قصدیر شود.