معنی کلمه دریدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دریدی . [ دُ رَ ] (ص نسبی ) از انتسابهای اجدادی است . (از الانساب سمعانی ).