معنی کلمه ترخاله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ترخاله . [ ت ُ ل َ ] (اِخ ) ترجیله . رجوع به ترجیله شود.