معنی کلمه لیجوریا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیجوریا. (اِخ ) یکون فی جبال البلاد التی یقال لها لنجوریا و یسمونه اهل تلک البلاد البی لیفقا و قد یکون ایضاً بسوریا. (ابن البیطار ج 2 ص 37 ذیل کلمه ٔ سنبل ) .