معنی کلمه فور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فور. (اِ) مخفف وافور. (فرهنگ فارسی معین ). - اهل فور ؛ وافوری . تریاکی . (فرهنگ فارسی معین ).