معنی کلمه فاضل مراغی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فاضل مراغی . [ ض ِ ل ِ م َ ] (اِخ ) ملا احمد پسر علی اکبر مراغی . اهل تبریز و ساکن نجف بوده است . از علمای امامی اوایل قرن چهاردهم هجری و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بوده . از تألیفاتش این کتب مشهور است : 1- تحفه ٔمظفریه . 2- التعلیقة الکبیرة علی فرائدالانصاری . 3- تفسیر قرآن . 4- صیغ العقود. 5- القافیة و اقسامها و احکامها. کتب دیگری نیز داشته است . وفاتش را در سال 1310 هَ . ق . نوشته اند. (از ریحانة الادب ج 2 ص 182).