معنی کلمه ابوالحسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َس َ ] (اِخ ) علی بن عمر. از مردم ایران . طب و فقه در غرناطه فراگرفت و دوبار بقضاء این ناحیت رسید و در سال 539 هَ . ق . درگذشت . (به نقل لکلرک از کازیری ).