معنی کلمه ضرم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضرم . [ ض َ رَ ] (ع اِ) ج ِ ضَرمة. (منتهی الارب ). چیزهای نیم سوخته . (منتخب اللغات ).