معنی کلمه نساء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نساء. [ ن ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).