معنی کلمه زیباوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیباوی . [ وی ی ] (ع ص نسبی ) زیبی . توصیف یک نوع هندوانه ٔ عالی که از روستای «الزیب » که میان «جفه » و «حیفا» واقع است حاصل آید. (از دزی ج 1 ص 616).