معنی کلمه رفش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رفش . [ رَ ] (ع مص ) کوفتن چیزی . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). کوفتن . (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

نیک خوردن و نوشیدن در فراخی و نعمت . (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

برآغالانیدن . (ناظم الاطباء) (آنندراج ).