معنی کلمه لیث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیث . [ل َ ] (اِخ ) ابن خالد. ابوالحارث یکی از روات قرائت کسائی . (ابن الندیم ). و رجوع به ابوالحارث ... شود.