معنی کلمه ژمینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژمینی . [ ژُ ] (اِخ ) هانری . نام ژنرالی رئیس ارکان حرب مارشال نی . مولد پایرن بسال 1779 و وفات در پاریس بسال 1869 م .