معنی کلمه ضرفطی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضرفطی . [ ض ِ رِ طی ی ] (ع ص ) فربه کلان شکم . (منتهی الارب ).