معنی کلمه قاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاری . (اِخ ) محمدبن احمد، ملقب به قاری و مکنی به ابن شنبوذ. رجوع به ابن شنبوذ شود.