معنی کلمه شک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شک . [ ش ُک ک ] (ع ص ، اِ) ج ِ شَکوک . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شَکوک شود.

(اِمص ) جدایی و تفریق .

دشواری و سختی و محنت . (ناظم الاطباء).