معنی کلمه شک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شک . [ ش َ ] (اِ) (مأخوذ از زند و پازند) گمان و ظن و شبهه . (از برهان ) (ناظم الاطباء).