معنی کلمه پیتاگراس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیتاگراس . [ گ ُ ] (اِخ ) فیثاغورس . پیتاگور. رجوع به فیثاغورس شود.