معنی کلمه قصاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصاف . [ ق َص ْ صا ] (ع ص ) بازیگر. (ملخص اللغات حسن خطیب کرمانی ). (مهذب الاسماء).

رجل قصاف ؛ صَیِّت ، بلندآواز. (از اقرب الموارد).