معنی کلمه پیت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیت . (اِخ ) نام دریاچه ای در قطعه ٔ دومینیون واقع در آمریکای شمالی . (قاموس الاعلام ترکی ).